jueves, 1 de noviembre de 2012

Sinaxar pentru luna Noiembrie (Brumar) / Calendario para el mes de noviembre


1          ☼Sf. m. Cosma şi Damian, doctori fără plată (†303) / ☼SS. Cosme y Damián, dd. y mm. (†303)

2          Sf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist (sec. IV) / SS. Aquindino, Pegasio, Aftonio, Elpidíforo y Anempodisto, mm. (s. IV)            

3          Sf. m. Achepsima (†378); Sf. m. Aitala şi Iosif (†379) / S. Acepsimas, m. (†378); SS. Aitalas y José, mm. (†379)                

4          Cuv. Ioanichie cel Mare (†846); Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu (sec. II) [Sf. Carol Borromeul (†1584)] / Ven. Juanicio el Grande (†846); S. Nicandro, ob. y m.; S. Hermeo, pr. y m. (s. II) [S. Carlos Borromeo (†1584)]                 

5          Sf. Galaction şi Epistimia (†250) / SS. Galactión y Epistemia (†250)              

6          Sf. aep. Pavel Mărturisitorul (†351) / S. Pablo el Confesor, arz. (†351)               

7          Cei 33 Sf. m din Melitene (†309); cuv. Lazăr Taumaturgul (†1054) / Los 33 Santos Mártires de Melitene (†309); Ven. Lázaro el Taumaturgo (†1054)

8          (†) Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi toate cetele Puterilor cereşti (†) SS. Arcángeles Miguel y Gabriel y todas las Potencias celestes

9          Sf. m. Onisifor şi Porfirie (†290); cuv. Matrona (sec. V) şi Teoctista din Lesbos / SS. Onesíforo y Porfirio (†290); Ven. Matrona (s. V) y Teoctista de Lesbos.                     

10       Sf. ap. Sosipatru, Erast şi cei împreună cu ei, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Orest / S. Sosípatro, Erasto y sus compañeros, de los 70 Apóstoles (s. I); S. Orestes, m.  

11        Sf. m. Mina (sec. III), Victor, Vichentie şi Ştefanida (sec. II); cuv. Teodor Studitul (†826) / SS. Menas (s. III), Víctor, Vicente y Estefanidas (s. II), mm.; Ven. Teodoro el Estudita (†826)               

12        ☼Sf. aep. Ioan Milostivul (†619); cuv. Nil Sinaitul (†430); Sf. aep. m. Iosafat OSBM (†1623) / ☼S. Juan el Misericordioso, arz. (†619); Ven. Nilo el Sinaíta (†430); S. Josafat OSBM, arz. (†1623)             

13        (†) Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului (†407) / (†) S. Juan Crisóstomo de Constantinopla, arz. (†407)                      

14        * Sf. ap. Filip (sec. I) / * S. Felipe, ap. (s. I)                

15        Sf. m. Gurie, Samona şi Aviv (sec. IV). Începe Postul Crăciunului / SS. Gurio, Samonas y Avivo, mm. (s. IV). Empieza la Abstinencia de Navidad.              

16        * Sf. ap. şi ev. Matei (sec. I) / * S. Mateo, ap. y ev. (s. I)             

17        ☼Sf. ep. Grigore Taumaturgul (†270) / ☼S. Gregorio el Taumaturgo (†270)            

18        Sf. m. Platon şi Roman (†305) / SS. Platón y Román, mm. (†305)           

19        Pf. Avdie (sec. VI îHr); Sf. m. Varlaam (sec. III) / Abdías, pr. (s. VI a.C.); S. Barlaam, m. (s. III)                 

20       Cuv. Grigore Decapolitul (†842); Sf. aep. Proclu (†466); Sf. Dasius din Durostorum (†304). Înainteserbarea Intrării în templu a Maicii Domnului / Ven. Gregorio el Decapolita (†842); S. Proclo, arz. (†466); S. Dasio de Durostor (Bulgaria) (†304). Antefiesta de la Entrada de la Madre de Dios en el Templo    

21            (†) Intrarea în Templu a Maicii Domnului (†) Entrada de la Madre de Dios en el Templo       

22       Sf. ap. Filimon, Apfia şi Onisim (sec. I); Sf. m. Cecilia, Valerian şi Tiburţiu (sec. III) / SS. Filemón, Apia y Onésimo, ap. (s. I); SS. Cecilia, Valeriano y Tiburcio, mm. (s. III)   

23       Sf. ep. Amfilochie (†395); Sf. ep. Grigore (†638) / S. Anfiloquio, ob. (†395); S. Gregorio, ob. (†638)           

24       ☼Sf. pp. m. Clement (†97); Sf. Petru al Alexandriei (†312) / ☼S. Clemente, pp. (†97); S. Pedro de Alejandría (†312)                

25       * Sf. m. Ecaterina din Sinai (†305); Sf. m. Mercurie (†250). Încheierea serbării Intrării în templu a Maicii Domnului / * Sta. Catalina del Sinaí, m. (†305); S. Mercurio, m. (†250). Despedida de la fiesta de la Entrada de la Madre de Dios en el Templo                 

26       Cuv. Alipie Stâlpnicul (sec. VII); Sf. Nicon Metanoitul (sec. X) / Ven. Alipio el Estilita (sec. VII); S. Nicón el Metanoíta (s. X)               

27        ☼Sf. m. Iacob Persul (†422) / ☼Santiago el Persa (†422)            

28       Cuv. Ştefan cel Nou (†764); Sf. m. Irinarh [Sf. Caterina Labouré (†1876)] / Ven. Esteban el Joven; S. Irenarco, m. [Sta. Catalina Labouré (†1876)]

29       Sf. m. Paramon şi Filumen (†250) / SS. Paramón y Filomeno, mm. (†250)              

30       (†) Sf. ap. Andrei / (†) S. Andrés, ap.