martes, 19 de febrero de 2019

Activitatea și misiunea Vizitatorului Apostolic


Vizitatorul Apostolic pentru credincioșii greco-catolici români din Europa occidentală a fost numit de Sfântul Părinte Papa Francisc pe data de 9 aprilie 2018. Motivația instituirii unui astfel de Vizitator pentru comunitățile din diaspora, este dată de faptul că Arhiepiscopul Major își exercită în mod valid propria jurisdicție exclusiv în limitele teritoriului propriei Biserici Arhiepiscopale Majore (cf. can. 78 § 2 CCEO).

Figura Vizitatorului Apostolic exprimă atenția Sfântului Scaun față de nevoile spirituale ale credincioșilor care locuiesc pe teritoriul canonic al Bisericii de rit latin (cf. Constituția Apostolică Pastor Bonus, nr. 59), în vederea tutelării și sporirii binelui spiritual al acestora. Episcopii diecezani pe teritoriul cărora locuiesc catolici orientali, trebuie să facă tot ce le stă în putință astfel încât acești credincioși să aducă „cult lui Dumnezeu după dispozițiile ritului propriu” (can. 214 CIC), dată fiind grija continuă a Scaunului Apostolic ca toți catolicii orientali „să-și păstreze pretutindeni ritul propriu, să-l cultive și, după puteri, să-l practice” (Decretul Conciliului Vatican al II-lea Orientalium Ecclesiarum nr. 4 și can. 17 CCEO). În plus, Codul comun al Bisericilor Orientale stabilește: „nimeni să nu îndrăznească, într-un fel sau altul, să determine vreun credincios creștin să treacă la o altă Biserică sui iuris (can. 31 CCEO).

Prin faptul că este numit de Pontiful Roman, Vizitatorul Apostolic are competențe diferite față de Vizitatorul trimis de Arhiepiscopul Major cu acordul Sfântului Scaun pentru a „obține informațiile necesare referitoare la credincioșii creștini care locuiesc în afara limitelor teritoriului Bisericii pe care [Arhiepiscopul Major] o prezidează” (Can. 148 §1 CCEO).

Prima comunitate vizitată de Părintele Vizitator Apostolic Cristian Dumitru Crișan, a fost cea din Mainz (Germania), comunitate păstorită de Părintele Dan-Cristian Vișa, între 31 august – 2 septembrie 2018. Cu acest prilej, Preasfinția Sa Claudiu Lucian Pop, delegat al Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, împreună cu Părintele Vizitator, i-au întâlnit pe  Episcopul de Mainz, Excelența Sa Peter Kohlgraf și pe Excelența Sa Udo Bentz. Episcop Auxiliar.

Pe data de 18 septembrie 2018, Vizitatorul Apostolic a fost primit în audiență de către Cardinalul Christoph Schönborn, Ordinarius pentru credincioșii catolici orientali din Austria, în prezența Părintelui Vicar General al Ordinariatului, Yuriy Kolasa.

Ca urmare a deciziei Consiliului Permanent Conferinței Episcopale Italiene reunit la Roma în luna septembrie 2018, prin decretul Cardinalului Gualtiero Bassetti, Președintele Conferinței Episcopale Italiene, Vizitatorul Apostolic pentru credincioșii greco-catolici români a fost numit Coordonator Național pentru pastorația greco-catolicilor români din Italia.

La sfârșitul lunii septembrie 2018, Părintele Cristian Dumitru Crișan a vizitat comunitatea greco-catolică din Padova, cu ocazia instalării noului capelan în persoana Părintelui Alexandru Șuteu, de către responsabilul Biroului Migrantes din Dieceza de Padova, don Elia Ferro. Cu acest prilej, s-a dat citire decretului din partea Episcopului locului, Excelența Sa Claudio Cipolla, prin care a fost numit  noul capelan, ca urmare a scrisorii de recomandare trimisă de Preafericitul Părinte Cardinal Lucian, Întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice din România (cfr. can. 193 §3 CCEO).

Între 1-3 octombrie 2018, Vizitatorul Apostolic a participat la întâlnirea preoților greco-catolici din diaspora organizată la Bruxelles, și care fusese decisă la precedenta întâlnire de la Viena din anul 2015. Au participat preoți din Italia, Germania, Franța, Austria, Irlanda și Belgia. Cardinalul Joseph De Kesel, Arhiepiscopul de Malines-Bruxelles i-a primit în audiență pe preoții participanți. Totodată, între 20-21 octombrie 2018, comunitatea greco-catolică română de la Bruxelles a organizat un moment celebrativ cu ocazia Centenarului Marii Uniri 1918-2018, ocazie cu care Vizitatorul Apostolic a fost prezent în mijlocul acestei comunități păstorită de Părintele Filip Chereși, ajutat fiind de Părintele Olivian Filip.

Între 8-9 noiembrie 2018, Vizitatorul Apostolic a fost prezent în Italia, vizitând comunitatea din Imola păstorită de părintele Tiberiu Sârbu, ocazie cu care l-a întâlnit pe Episcopul locului Excelența Sa Tommaso Ghirelli, precum și comunitatea din Udine păstorită de părintele Ioan Mărginean Cociș. În biserica San Cristoforo din Udine, în prezența Arhiepiscopului Andrea Bruno Mazzocato, a Preasfinției Sale Virgil Bercea, Episcopul Eparhiei de Oradea Mare, a Consulului general al României la Trieste, Cosmin Victor Lotreanu, și a altor invitați, a fost lansată traducerea în limba italiană a volumului de versuri „Cruci de gratii” a IPS Ioan Ploscaru, în contextul celebrării Marii Uniri de la 1 Decembrie 2018.

În luna noiembrie 2018, Vizitatorul Apostolic a fost primit în audiență de către Eminența Sa Cardinalul Carlos Osoro, Ordinarius pentru catolicii orientali din Spania, în prezența Părintelui Andrés Martínez Esteban, Vicar General, iar ulterior s-a deplasat în Germania unde l-a întâlnit pe Episcopul Dominicus Meier OSB, delegat al Conferinței Episcopale Germane pentru catolicii orientali.

Pe data de 4 decembrie 2018, Ordinariatul  pentru credincioșii catolici orientali din Austria cu concursul preoților greco-catolici români, a organizat la Viena un simpozion științific cu ocazia Centenarului Unirii din 1918, sub înaltul patronaj al Eminenței Sale Cardinalul Christoph Schönborn. La acest simpozion și la celebrarea Sfintei Liturghii în Domnul Sfântului Ștefan, Vizitatorul Apostolic l-a însoțit pe Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla și delegat al Preafericitului Părinte Cardinal Lucian. În zilele succesive, au fost vizitate comunitățile din Viena (păstorită de Părintele Vasile Luțai), din Wiener Neustadt (păstorită de Părintele Iulian Hotico), din Kagran (păstorită de Părintele Ovidiu Pintea) și din Krems an der Donau (păstorită de Părintele Traian Tămaș),
Vizitatorul Apostolic pentru credincioșii greco-catolici români din Europa occidentală s-a deplasat în Italia în luna decembrie 2018, pentru a vizita comunitatea din Mirandola păstorită de Părintele Ioan Feier, unde l-a întâlnit pe Episcopul de Carpi, Excelența Sa Francesco Cavina. Totodată, a fost organizată o vizită în comunitatea greco-catolică din Crema al cărei păstor este Părintele Viorel Fleștea, la celebrarea Sfintei Liturghii participând și Episcopul de Crema, Excelența Sa Daniele Gianotti.

În luna ianuarie 2019, Părintele Cristian Crișan a fost primit în audiență de Cardinalul Gualtiero Bassetti, Președintele Conferinței Episcopale Italiene, precum și de Cardinalul Leonardo Sandri, Prefectul Congregației pentru Bisericile Orientale, întâlnindu-l cu acest prilej și pe Directorul General al Fundației Migrantes, Don Giovanni di Robertis.

Dintre autoritățile Statului Român, Vizitatorul Apostolic i-a întâlnit de la începutul mandatului său pe  Președintele României Excelența Sa Klaus Werner Iohannis, pe Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Doamna Natalia Elena Intotero, precum și pe Ambasadorii României în Italia, Austria, Franța și pe lângă Sfântul Scaun.

Rolul Vizitatorilor Apostolici este de a întâlni, de a susține și de a încuraja comunitățile de credincioși aflate în diaspora, și totodată de a facilita dialogul acestora cu Episcopii latini ai locului. O altă îndatorire a Vizitatorilor este de a pregăti un raport către Sfântul Scaun cu situația din teritoriu. În felul acesta, trimiterea de Vizitatori Apostolici este una din modalitățile prin care Sfântul Scaun Apostolic al Romei veghează asupra credincioșilor orientali prezenți în străinătate.

Vizitatorul Apostolic pentru credincioșii greco-catolici români din Europa occidentală colaborează cu Biroul Migrantes al Curiei Arhiepiscopiei Majore, organism instituit în anul 2016 de către Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.Biroul Migrantes

lunes, 18 de febrero de 2019

¿Qué es el Triodio?


En primer lugar, el Triodio es uno de los libros litúrgicos de la Iglesia. En este libro casi se contienen cada día himnos que se llaman ‘triodios’, es decir, himnos que están constituidos por tres odas. Estos himnos por regla general se llaman Cánones. Los Cánones, en su forma completa, y al contrario que los triodios, están constituidos por nueve odas.

¿Qué son las odas? Son grupos de cuatro, cinco o más troparios que se salmodian del mismo modo. Mientras que los Cánones son himnos con nueve odas, los triodios son himnos más pequeños con tres odas. Oda es una canción sagrada, divina. 

Triodio se llama también al período eclesiástico que empieza desde hoy hasta la Pascua, porque durante todo este espacio de tiempo se utiliza el libro litúrgico del Triodio.  Es decir, las cuatro semanas antes de la gran Cuaresma, las cinco semanas de la gran Cuaresma hasta el Sábado de Lázaro y la Semana Santa. Pero en estos días debemos añadir también todos los del Pentecostario, es decir, desde la Pascua hasta el Domingo de todos los Santos. El Pentecostario en un segundo libro litúrgico, continuación del Triodio. Así pues, este período eclesiástico empieza hoy y cierra con el Domingo de Todos los Santos. Este período es de cuatro meses, desde el final del invierno hasta principios del verano.

Todo el período del Triodio es para los cristianos ortodoxos tiempo de ‘metania’ (introspección, arrepentimiento y confesión), oración y ayuno. Por eso, hoy que empieza el Triodio cada creyente ora con recogimiento y devoción salmodiando: “ábreme las puertas de la metania, Vivificador…”

† Dionisios, Metropolita de Kozani
Traducido por: xX.jJ
Adaptación propiaFuente: logosortodoxo.com

sábado, 16 de febrero de 2019

+ DUMINICA 33 dR (a Vameşului şi Fariseului). Începutul Triodului / DOMINGO 33º DESPUÉS DE PENTECOSTÉS (Del publicano y el fariseo). Comienzo del Triodio
2Tim 3,10-15: Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruinţă, În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Isus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Isus.

Lc 18,10-14: Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.

2Tim 3,10-15: Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquia, Iconio y Listra. Todas estas persecuciones he sufrido, y de todas me libró el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quienes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús.

Lc 18,10-14: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; y el otro, publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de esta manera: "Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo". Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: "Dios, sé propicio a mí, que soy pecador". Os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.

sábado, 9 de febrero de 2019

Duminica 17 dR (a Cananeencei) / Domingo 17º después de Pentecostés (de la Cananea)2Cor 6,16-7,1: Sau ce înţelegere este între templul lui Dumnezeu şi idoli? Căci noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: "Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu". De aceea: "Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi şi Eu vă voi primi pe voi. Şi voi fi vouă tată, şi veţi fi Mie fii şi fiice", zice Domnul Atotţiitorul. Având deci aceste făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţim pe noi de toată întinarea trupului şi a duhului, desăvârşind sfinţenia în frica lui Dumnezeu.


Mt 15,21-28: Şi ieşind de acolo, a plecat Isus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi iată o femeie cananeiancă, din acele ţinuturi, ieşind striga, zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Slobozeşte-o, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă. El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Isus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.


2Cor 6,16-7,1: ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios vivo, como dijo Dios: Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura, y yo os acogeré. Yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso. Teniendo, pues, estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios.

Mt 15,21-28:  Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, que procedía de esa región, comenzó a gritar: «¡Señor, Hijo de David, ten piedad de mí! Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «¡Señor, socórreme!». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos, para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «¡Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños!». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, ¡qué grande es tu fe! ¡Que se cumpla tu deseo!». Y en ese momento su hija quedó curada.

sábado, 2 de febrero de 2019

02/02 - ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU / PRESENTACIÓN DEL SEÑOR EN EL TEMPLOEvr 7,7-17: Fără de nici o îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Şi aici iau zeciuială nişte oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Şi ca să spun aşa, prin Avraam, a dat zeciuială şi Levi, cel ce lua zeciuială, Fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam, când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârşirea ar fi fost prin preoţia Leviţilor (căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoţiei lor), ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec, şi să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoţia s-a schimbat urmează numaidecât şi schimbarea Legii. Căci Acela, despre Care se spun acestea, îşi ia obârşia dintr-o altă seminţie, de unde nimeni n-a slujit altarului, Ştiut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iuda, iar despre seminţia acestora, cu privire la preoţi, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru şi mai lămurit că, dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, El s-a făcut nu după legea unei porunci trupeşti, ci cu puterea unei vieţi nepieritoare, Căci se mărturiseşte: "Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec".

Lc 2,22-40: Şi când s-au împlinit zilele curăţirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului. Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Şi să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Şi iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; şi omul acesta era drept şi temător de Dumnezeu, aşteptând mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era asupra lui. Şi lui i se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Şi din îndemnul Duhului a venit la templu; şi când părinţii au adus înăuntru pe Pruncul Isus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, El L-a primit în braţele sale şi a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, Că ochii mei văzură mântuirea Ta, Pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel. Iar Iosif şi mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Şi i-a binecuvântat Simeon şi a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri. Şi prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Şi era şi Ana proorociţa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer, ajunsă la adânci bătrâneţe şi care trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria sa. Şi ea era văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, şi nu se depărta de templu, slujind noaptea şi ziua în post şi în rugăciuni. Şi venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau mântuire în Ierusalim. După ce au săvârşit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui.


Heb 7,7-17: Hermanos, no cabe duda que el inferior recibe la bendición del superior. Y aquí ciertamente, reciben el diezmo hombres mortales; Pero allí, uno de quien se asegura que vive. Y, en cierto modo, hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico --pues sobre él descansa la Ley dada al pueblo--, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, y no “a semejanza de Aarón”? Porque, cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la Ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas, pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá, y a esa tribu para nada se refirió Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea, no por ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible. De hecho, está atestiguado: Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec.

Lc 2,22-40: En aquel tiempo, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado al Señor; y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del Señor. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres del niño Jesús lo introdujeron para cumplir lo que la Ley prescribía, él lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, según tu palabra; porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado delante de todos los pueblos, luz para alumbrar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.» José y la madre del Niño estaban admirados de lo que se decía de Él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «He aquí que Éste está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción y a ti, una espada te atravesará el alma a fin de descubrir las intenciones de muchos corazones.» Había también una profetiza, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada; después de casarse había vivido siete años con su marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años; no se apartaba del Templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Ésta se presentó en aquella misma hora, y alababa a Dios y hablaba del Niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor y volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El Niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre Él.

sábado, 5 de enero de 2019

06/01 - (+) BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza) / BAUTISMO DEL SEÑOR (Epifanía)Tit 2,11-14;3,4-7: Căci harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, Învăţându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie; Şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Hristos Isus, Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune. Iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt, Pe Care L-a vărsat peste noi, din belşug, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, Ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem, după nădejde, moştenitorii vieţii celei veşnice.

Mt 3,13-17: În acest timp a venit Isus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Isus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. Iar botezându-se Isus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit".


Tit 2,11-14;3,4-7: Hijo mío Tito, La gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y las concupiscencias del mundo, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la Manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para Sí un Pueblo elegido y lleno en la práctica del bien. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no por las obras de justicia que habíamos realizado, sino solamente por su misericordia, él nos salvó, haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo. Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la Vida eterna.

Mt 3,13-17: En aquel tiempo, vino Jesús de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: “Soy yo el que necesita ser bautizado por Ti, ¿y Tú vienes a mí?” Jesús le respondió: “Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia.” Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre Él. Y una voz que salía de los cielos decía: “Este es mi Hijo Amado, en quien me complazco.”