martes, 18 de diciembre de 2012

Programul liturgic în perioada Crăciunului și Bobotezei / Programa litúrgico para Navidad y Epifanía25/12/2012: Nașterea Domnului (Crăciunul) / Natividad del Señor (Navidad).
-Sfânta Liturghie, orele 12.30 / Divina Liturgia a las 12:30.
-"Iata, vine Moș Crăciun!", darurile pentru cei mici / "¡Qué viene Papá Noel!", regalos para los pequeños.

01/01/2013: Sfântul Vasile Cel Mare (Anul nou, hramul Bisericii) / San Basilio el Grande (Año nuevo, Patrón de nuestra Iglesia).
-Sfânta Liturghie, orele 12.30 / Divina Liturgia a las 12:30.
-Rugăciune de mulțumire (Tedeum) și Miruirea credincioșilor / Oración de Acción de Gracias (Tedéum) y Unción de los fieles.
-Agapă frățească în sala Parohiei / Ágape fraterno en el salón parroquial.

06/01/2013: Botezul Domnului (Boboteaza) / Bautismo del Señor (Epifanía).
-Sfânta Liturghie, orele 12.30 / Divina Liturgia a las 12:30.
-Sfințirea apelor (Aghiasma Mare) / Bendición de las aguas (Gran Hagiasma).

domingo, 2 de diciembre de 2012

Duminica 31 dR (a Vindecării orbului din Ierihon) / Domingo 31º después de Pentecostés (de la Curación del ciego de Jericó)

1Tim 1,15-17: Vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Isus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Şi tocmai pentru aceea am fost miluit, ca Isus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga Sa răbdare, ca pildă celor ce vor crede în El, spre viaţa veşnică. Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios, nevăzutului, singurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin!
Lc 18,35-43: Şi când S-a apropiat Isus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e aceasta. Şi i-au spus că trece Isus Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: Isuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi oprindu-Se, Isus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Şi Isus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu.


1Tim 1,15-17: Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en él para alcanzar la Vida eterna. ¡Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos! Amén.
Lc 18,35-43: Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: «¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti?». «Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dijo: «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios.

sábado, 1 de diciembre de 2012

Sinaxar pentru luna Decembrie (Undrea) / Calendario para el mes de diciembre


1          Pf. Naum (sec. VII îHr). Unirea Transilvaniei cu România. Sărb. naţională. Te Deum / Nahúm, pr. (s. VII a.C.). Unión de Transilvania con Rumanía. Fiesta nacional. Tedéum

2          Pf. Avacum (sec. VII îHr) / Habacuc, pr. (s. VII a.C.)            

3          Pf. Sofonie (sec. VII îHr) [Sf. Francisc Xaveriu (†1552)] / Sofonías, pr. (s. VII a.C.) [S. Francisco Javier (†1552)]          

4          ☼Sf. m. Varvara (sec. III); cuv. Ioan Damaschinul (†749) / ☼Sta. Bárbara, m. (s. III); Ven. Juan Damasceno (†749)              

5          (†) Cuv. Sava cel Sfinţit (†532) / (†) Ven. Sabas el Santificado (†532)              

6          (†) Sf. aep. Nicolae de la Mira Liciei, făcătorul de minuni (sec. IV) / (†) S. Nicolás de Mira el Taumaturgo, arz. (s. IV)

7          Sf. aep. Ambrozie al Milanului (†397) / S. Ambrosio de Milán, arz. (†397)               

8          Cuv. Patapie (sec. IV). Înainteserbarea Conceperii Preasfintei Fecioare Maria / Ven. Patapio (s. IV). Antefiesta de la Concepción de la Santa Virgen María                       

9            * Conceperea Preasfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana (Neprihănita Zămislire) / * Concepción de la Santa Virgen María por Santa Ana (La Inmaculada Concepción)

10       Sf. m. Mina, Ermoghen şi Eugraf (†235) / SS. Menas, Hermógenes y Eugrafo, mm. (†235)              

11        Cuv. Daniel Stâlpnicul (†409) / Ven. Daniel el Estilita (†409)                     

12        (†) Sf. ep. Spiridon al Trimitundei Taumaturgul (†348) / (†) S. Espiridón de Tremitunte el Taumaturgo, ob. (†348)

13        † Sf. m. Eustratie, Axentie, Eugen, Mardarie şi Orest (sec. IV); Sf. m. Lucia (†303) [Sf. Ioan al Crucii (†1591)] / † SS. Eustracio, Auxencio, Eugenio, Mardario y Orestes, mm. (s. IV) ; Sta. Lucía, m. (†303) [S. Juan de la Cruz (†1591)]                  

14        Sf. m. Tirs, Leuchie, Calinic, Filimon, Apolloniu şi Arian (sec. III) / SS. Tirso, Leuquio, Calínico, Filemón, Apolonio y Arriano, mm. (s. III)

15        Sf. ep. m. Elefterie (sec. II) / S. Eleuterio, ob. y m. (s. II)                     

16        Pf. Agheu (sec. VI îHr) / Ageo, pr. (s. VI a.C.)                  

17        Pf. Daniel; Sf. Anania, Azaria şi Misael (sec. VI îHr) / Daniel, pr.; SS. Ananías, Azarías y Misael (s. VI a.C.)                     

18        Sf. m. Sebastian şi cei împreună cu el (†288) / S. Sebastián y compañeros, mm. (†288)              

19        Sf. m. Bonifaciu (sec. IV) / S. Bonifacio, m. (s. IV)

20       ☼Sf. ep. m. Ignaţiu Teoforul (†107). Înainteserbarea Naşterii Domnului / ☼S. Ignacio el Teóforo, ob. y m. (†107). Antefiesta de la Natividad de Señor               

21        Sf. m. Iuliana din Nicomidia (†299) / Sta. Juliana de Nicomedia, m. (†299)                 

22       Sf. m. Anastasia Romana (†290) / Sta. Anastasia Romana, m. (†290)             

23       Cei 10 Sf. m din Creta (†250) / Los 10 Santos Mártires de Creta (†250)                        

24       Sf. m. Eugenia (sec. II). Orele Împărăteşti. / Sta. Eugenia, m. (s. II). Nochebuena                       

25            (†) Naşterea Domnului nostru Isus Hristos (Crăciunul). Toate ale Sărbătorii (†) Natividad de nuestro Señor Jesucristo (Navidad). Fiesta Real

26       (†) A doua zi de CrăciunSerbarea Maicii Domnului; Sf. ep. m. Eftimie (†824) / (†) Segundo día de NavidadFiesta de la Madre del SeñorS. Eutimio, ob. y m. (†824)

27        (†) A treia zi de CrăciunSf. arhid. m. Ştefan; Cuv. Teodor Mărturisitorul (†844) / (†) Tercer día de NavidadS. Esteban, arced. y m.Ven. Teodoro el Confesor (†844) 

28       Sf. 20.000 m. arşi de vii în Nicomidia (†303) / Los 20.000 Mártires quemados vivos en Nicomedia (†303)               

29       ☼Sf. prunci ucişi de Irod; cuv. Marcel Achimitul (†470) / ☼Los Santos Inocentes víctimas de Herodes; Ven. Marcelo el Acemita (†470)               

30       Sf. m. Anisia (sec. IV); cuv. pr. Zotic, hrănitorul de orfani (sec. IV) / Sta. Anisia, m. (s. IV); Ven. Zótico, el Sustentador de Huérfanos, pr. (s. IV)                 

31        Cuv. Melania Romana (†439). Încheierea serbării Naşterii Domnului / Ven. Melania Romana (†439). Despedida de la fiesta de la Natividad del Señor