martes, 18 de diciembre de 2012

Programul liturgic în perioada Crăciunului și Bobotezei / Programa litúrgico para Navidad y Epifanía25/12/2012: Nașterea Domnului (Crăciunul) / Natividad del Señor (Navidad).
-Sfânta Liturghie, orele 12.30 / Divina Liturgia a las 12:30.
-"Iata, vine Moș Crăciun!", darurile pentru cei mici / "¡Qué viene Papá Noel!", regalos para los pequeños.

01/01/2013: Sfântul Vasile Cel Mare (Anul nou, hramul Bisericii) / San Basilio el Grande (Año nuevo, Patrón de nuestra Iglesia).
-Sfânta Liturghie, orele 12.30 / Divina Liturgia a las 12:30.
-Rugăciune de mulțumire (Tedeum) și Miruirea credincioșilor / Oración de Acción de Gracias (Tedéum) y Unción de los fieles.
-Agapă frățească în sala Parohiei / Ágape fraterno en el salón parroquial.

06/01/2013: Botezul Domnului (Boboteaza) / Bautismo del Señor (Epifanía).
-Sfânta Liturghie, orele 12.30 / Divina Liturgia a las 12:30.
-Sfințirea apelor (Aghiasma Mare) / Bendición de las aguas (Gran Hagiasma).

domingo, 2 de diciembre de 2012

Duminica 31 dR (a Vindecării orbului din Ierihon) / Domingo 31º después de Pentecostés (de la Curación del ciego de Jericó)

1Tim 1,15-17: Vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Isus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. Şi tocmai pentru aceea am fost miluit, ca Isus Hristos să arate mai întâi în mine toată îndelunga Sa răbdare, ca pildă celor ce vor crede în El, spre viaţa veşnică. Iar Împăratul veacurilor, Celui nestricăcios, nevăzutului, singurului Dumnezeu fie cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin!
Lc 18,35-43: Şi când S-a apropiat Isus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e aceasta. Şi i-au spus că trece Isus Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: Isuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi oprindu-Se, Isus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Şi Isus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu.


1Tim 1,15-17: Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en él para alcanzar la Vida eterna. ¡Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos! Amén.
Lc 18,35-43: Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: «¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti?». «Señor, que yo vea otra vez». Y Jesús le dijo: «Recupera la vista, tu fe te ha salvado». En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios.

sábado, 1 de diciembre de 2012

Sinaxar pentru luna Decembrie (Undrea) / Calendario para el mes de diciembre


1          Pf. Naum (sec. VII îHr). Unirea Transilvaniei cu România. Sărb. naţională. Te Deum / Nahúm, pr. (s. VII a.C.). Unión de Transilvania con Rumanía. Fiesta nacional. Tedéum

2          Pf. Avacum (sec. VII îHr) / Habacuc, pr. (s. VII a.C.)            

3          Pf. Sofonie (sec. VII îHr) [Sf. Francisc Xaveriu (†1552)] / Sofonías, pr. (s. VII a.C.) [S. Francisco Javier (†1552)]          

4          ☼Sf. m. Varvara (sec. III); cuv. Ioan Damaschinul (†749) / ☼Sta. Bárbara, m. (s. III); Ven. Juan Damasceno (†749)              

5          (†) Cuv. Sava cel Sfinţit (†532) / (†) Ven. Sabas el Santificado (†532)              

6          (†) Sf. aep. Nicolae de la Mira Liciei, făcătorul de minuni (sec. IV) / (†) S. Nicolás de Mira el Taumaturgo, arz. (s. IV)

7          Sf. aep. Ambrozie al Milanului (†397) / S. Ambrosio de Milán, arz. (†397)               

8          Cuv. Patapie (sec. IV). Înainteserbarea Conceperii Preasfintei Fecioare Maria / Ven. Patapio (s. IV). Antefiesta de la Concepción de la Santa Virgen María                       

9            * Conceperea Preasfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana (Neprihănita Zămislire) / * Concepción de la Santa Virgen María por Santa Ana (La Inmaculada Concepción)

10       Sf. m. Mina, Ermoghen şi Eugraf (†235) / SS. Menas, Hermógenes y Eugrafo, mm. (†235)              

11        Cuv. Daniel Stâlpnicul (†409) / Ven. Daniel el Estilita (†409)                     

12        (†) Sf. ep. Spiridon al Trimitundei Taumaturgul (†348) / (†) S. Espiridón de Tremitunte el Taumaturgo, ob. (†348)

13        † Sf. m. Eustratie, Axentie, Eugen, Mardarie şi Orest (sec. IV); Sf. m. Lucia (†303) [Sf. Ioan al Crucii (†1591)] / † SS. Eustracio, Auxencio, Eugenio, Mardario y Orestes, mm. (s. IV) ; Sta. Lucía, m. (†303) [S. Juan de la Cruz (†1591)]                  

14        Sf. m. Tirs, Leuchie, Calinic, Filimon, Apolloniu şi Arian (sec. III) / SS. Tirso, Leuquio, Calínico, Filemón, Apolonio y Arriano, mm. (s. III)

15        Sf. ep. m. Elefterie (sec. II) / S. Eleuterio, ob. y m. (s. II)                     

16        Pf. Agheu (sec. VI îHr) / Ageo, pr. (s. VI a.C.)                  

17        Pf. Daniel; Sf. Anania, Azaria şi Misael (sec. VI îHr) / Daniel, pr.; SS. Ananías, Azarías y Misael (s. VI a.C.)                     

18        Sf. m. Sebastian şi cei împreună cu el (†288) / S. Sebastián y compañeros, mm. (†288)              

19        Sf. m. Bonifaciu (sec. IV) / S. Bonifacio, m. (s. IV)

20       ☼Sf. ep. m. Ignaţiu Teoforul (†107). Înainteserbarea Naşterii Domnului / ☼S. Ignacio el Teóforo, ob. y m. (†107). Antefiesta de la Natividad de Señor               

21        Sf. m. Iuliana din Nicomidia (†299) / Sta. Juliana de Nicomedia, m. (†299)                 

22       Sf. m. Anastasia Romana (†290) / Sta. Anastasia Romana, m. (†290)             

23       Cei 10 Sf. m din Creta (†250) / Los 10 Santos Mártires de Creta (†250)                        

24       Sf. m. Eugenia (sec. II). Orele Împărăteşti. / Sta. Eugenia, m. (s. II). Nochebuena                       

25            (†) Naşterea Domnului nostru Isus Hristos (Crăciunul). Toate ale Sărbătorii (†) Natividad de nuestro Señor Jesucristo (Navidad). Fiesta Real

26       (†) A doua zi de CrăciunSerbarea Maicii Domnului; Sf. ep. m. Eftimie (†824) / (†) Segundo día de NavidadFiesta de la Madre del SeñorS. Eutimio, ob. y m. (†824)

27        (†) A treia zi de CrăciunSf. arhid. m. Ştefan; Cuv. Teodor Mărturisitorul (†844) / (†) Tercer día de NavidadS. Esteban, arced. y m.Ven. Teodoro el Confesor (†844) 

28       Sf. 20.000 m. arşi de vii în Nicomidia (†303) / Los 20.000 Mártires quemados vivos en Nicomedia (†303)               

29       ☼Sf. prunci ucişi de Irod; cuv. Marcel Achimitul (†470) / ☼Los Santos Inocentes víctimas de Herodes; Ven. Marcelo el Acemita (†470)               

30       Sf. m. Anisia (sec. IV); cuv. pr. Zotic, hrănitorul de orfani (sec. IV) / Sta. Anisia, m. (s. IV); Ven. Zótico, el Sustentador de Huérfanos, pr. (s. IV)                 

31        Cuv. Melania Romana (†439). Încheierea serbării Naşterii Domnului / Ven. Melania Romana (†439). Despedida de la fiesta de la Natividad del Señor

jueves, 1 de noviembre de 2012

Sinaxar pentru luna Noiembrie (Brumar) / Calendario para el mes de noviembre


1          ☼Sf. m. Cosma şi Damian, doctori fără plată (†303) / ☼SS. Cosme y Damián, dd. y mm. (†303)

2          Sf. m. Achindin, Pegasie, Aftonie, Elpidifor şi Anempodist (sec. IV) / SS. Aquindino, Pegasio, Aftonio, Elpidíforo y Anempodisto, mm. (s. IV)            

3          Sf. m. Achepsima (†378); Sf. m. Aitala şi Iosif (†379) / S. Acepsimas, m. (†378); SS. Aitalas y José, mm. (†379)                

4          Cuv. Ioanichie cel Mare (†846); Sf. ep. m. Nicandru; Sf. pr. m. Ermeu (sec. II) [Sf. Carol Borromeul (†1584)] / Ven. Juanicio el Grande (†846); S. Nicandro, ob. y m.; S. Hermeo, pr. y m. (s. II) [S. Carlos Borromeo (†1584)]                 

5          Sf. Galaction şi Epistimia (†250) / SS. Galactión y Epistemia (†250)              

6          Sf. aep. Pavel Mărturisitorul (†351) / S. Pablo el Confesor, arz. (†351)               

7          Cei 33 Sf. m din Melitene (†309); cuv. Lazăr Taumaturgul (†1054) / Los 33 Santos Mártires de Melitene (†309); Ven. Lázaro el Taumaturgo (†1054)

8          (†) Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi toate cetele Puterilor cereşti (†) SS. Arcángeles Miguel y Gabriel y todas las Potencias celestes

9          Sf. m. Onisifor şi Porfirie (†290); cuv. Matrona (sec. V) şi Teoctista din Lesbos / SS. Onesíforo y Porfirio (†290); Ven. Matrona (s. V) y Teoctista de Lesbos.                     

10       Sf. ap. Sosipatru, Erast şi cei împreună cu ei, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Orest / S. Sosípatro, Erasto y sus compañeros, de los 70 Apóstoles (s. I); S. Orestes, m.  

11        Sf. m. Mina (sec. III), Victor, Vichentie şi Ştefanida (sec. II); cuv. Teodor Studitul (†826) / SS. Menas (s. III), Víctor, Vicente y Estefanidas (s. II), mm.; Ven. Teodoro el Estudita (†826)               

12        ☼Sf. aep. Ioan Milostivul (†619); cuv. Nil Sinaitul (†430); Sf. aep. m. Iosafat OSBM (†1623) / ☼S. Juan el Misericordioso, arz. (†619); Ven. Nilo el Sinaíta (†430); S. Josafat OSBM, arz. (†1623)             

13        (†) Sf. aep. Ioan Gură de Aur al Constantinopolului (†407) / (†) S. Juan Crisóstomo de Constantinopla, arz. (†407)                      

14        * Sf. ap. Filip (sec. I) / * S. Felipe, ap. (s. I)                

15        Sf. m. Gurie, Samona şi Aviv (sec. IV). Începe Postul Crăciunului / SS. Gurio, Samonas y Avivo, mm. (s. IV). Empieza la Abstinencia de Navidad.              

16        * Sf. ap. şi ev. Matei (sec. I) / * S. Mateo, ap. y ev. (s. I)             

17        ☼Sf. ep. Grigore Taumaturgul (†270) / ☼S. Gregorio el Taumaturgo (†270)            

18        Sf. m. Platon şi Roman (†305) / SS. Platón y Román, mm. (†305)           

19        Pf. Avdie (sec. VI îHr); Sf. m. Varlaam (sec. III) / Abdías, pr. (s. VI a.C.); S. Barlaam, m. (s. III)                 

20       Cuv. Grigore Decapolitul (†842); Sf. aep. Proclu (†466); Sf. Dasius din Durostorum (†304). Înainteserbarea Intrării în templu a Maicii Domnului / Ven. Gregorio el Decapolita (†842); S. Proclo, arz. (†466); S. Dasio de Durostor (Bulgaria) (†304). Antefiesta de la Entrada de la Madre de Dios en el Templo    

21            (†) Intrarea în Templu a Maicii Domnului (†) Entrada de la Madre de Dios en el Templo       

22       Sf. ap. Filimon, Apfia şi Onisim (sec. I); Sf. m. Cecilia, Valerian şi Tiburţiu (sec. III) / SS. Filemón, Apia y Onésimo, ap. (s. I); SS. Cecilia, Valeriano y Tiburcio, mm. (s. III)   

23       Sf. ep. Amfilochie (†395); Sf. ep. Grigore (†638) / S. Anfiloquio, ob. (†395); S. Gregorio, ob. (†638)           

24       ☼Sf. pp. m. Clement (†97); Sf. Petru al Alexandriei (†312) / ☼S. Clemente, pp. (†97); S. Pedro de Alejandría (†312)                

25       * Sf. m. Ecaterina din Sinai (†305); Sf. m. Mercurie (†250). Încheierea serbării Intrării în templu a Maicii Domnului / * Sta. Catalina del Sinaí, m. (†305); S. Mercurio, m. (†250). Despedida de la fiesta de la Entrada de la Madre de Dios en el Templo                 

26       Cuv. Alipie Stâlpnicul (sec. VII); Sf. Nicon Metanoitul (sec. X) / Ven. Alipio el Estilita (sec. VII); S. Nicón el Metanoíta (s. X)               

27        ☼Sf. m. Iacob Persul (†422) / ☼Santiago el Persa (†422)            

28       Cuv. Ştefan cel Nou (†764); Sf. m. Irinarh [Sf. Caterina Labouré (†1876)] / Ven. Esteban el Joven; S. Irenarco, m. [Sta. Catalina Labouré (†1876)]

29       Sf. m. Paramon şi Filumen (†250) / SS. Paramón y Filomeno, mm. (†250)              

30       (†) Sf. ap. Andrei / (†) S. Andrés, ap.

lunes, 1 de octubre de 2012

Sinaxar pentru luna Octombrie (Brumărel) / Calendario para el mes de octubre


1            ☼Acoperământul Maicii Domnului; Sf. ap. Anania, din cei 70 (sec. I); cuv. Roman Melodul (†560) [Sf. Tereza a Pruncului Isus (†1897)] / ☼Fiesta del Manto de la Virgen; S. Ananías, uno de los 70 Apóstoles (s. I); Ven. Román el Melódico (†560) [Sta. Teresa del Niño Jesús (†1897)]

2          Sf. ep. Ciprian; Sf. m. Iustina fecioara (†304) / S. Cipriano, ob.; Sta. Justina, v. y m. (†304)                      

3          ☼Sf. ep. Dionisie Areopagitul (sec. I) / ☼S. Dionisio el Aeropagita, ob. (s. I)

4          Sf. ep. Ieroteu (sec. I) [Sf. Francisc de Assisi (†1226)] / S. Jeroteo, ob. (s. I) [S. Francisco de Asís (†1226)]            

5          Sf. Haritina (†304) / Sta. Caritina (†304)           

6          * Sf. ap. Toma (sec. I) / * Sto. Tomás, ap. (s. I)              

7          ☼Sf. m. Sergiu şi Vach (†297) [Preasfânta Fecioară Maria Regina Rozariului] / ☼SS. Sergio y Baco, mm. (†297) [Ntra. Sra. del Rosario]  

8          Cuv. Pelaghia (sec. V) / Ven. Pelagia (s. V)           

9          * Sf. ap. Iacob al lui Alfeu (sec. I); Sf. Andronic şi Atanasia (sec. V) / * Santiago de Alfeo, ap. (s. I); SS. Andrónico y Atanasia (s. V)                 

10       Sf. m. Eulampie şi sora sa Eulampia (sec. III) / S. Eulampio y su hermana Eulampia, mm. (s. III)

11        Sf. ap. Filip, dintre cei 7 diaconi (sec. I); cuv. Teofan Mărturisitorul (†845) / S. Felipe, uno de los 7 diáconos, ap. (s. I); Ven. Teófanes el Confesor (†845)                 

12        Sf. m. Prob, Tarah şi Andronic (†304) / SS. Probo, Taraco y Andrónico, mm.  (†304)              

13        Sf. m. Carp, Papil şi Agatonica (sec. III) / SS. Carpo, Papilo y Agatónica, mm. (s. III)              

14        ☼Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Celsie (sec. I); cuv. ep. Cosma al Maiumei (†760) / ☼SS. Nazario, Gervasio, Protasio y Celsio (s. I); Ven. Cosme el Hagiopolita (†760) 

15        Sf. pr. m. Lucian din Antiohia (†309) [cuv. Tereza de Avila (†1582)] / S. Luciano de Antioquía, pr. (†309) [Sta. Teresa de Ávila (†1582)]                       

16        Sf. Longin, sutaşul (sec. I) [Sf. Maria Margareta Alacoque (†1690)] / S. Longinos el Centurión (s. I) [Sf. María Margarita Alacoque (†1690)]              

17        Pf. Osea (sec. VIII îHr); cuv. m. Andrei din Creta (†767) / Oseas, pr. (s. VIII a.C.); Ven. Andrés de Creta, m. (†767)

18        * Sf. ap. şi ev. Luca (sec. I) / * S. Lucas, ap. y ev. (s. I)             

19        Pf. Ioil (sec. VI îHr); Sf. m. Var (†307) / Joel, pr. (s. VI a.C.); S. Varis, m. (†307)                 

20       Sf. m. Artemie (sec. IV) / S. Artemio, m. (s. IV)             

21        ☼Cuv. Ilarion cel Mare (†371) [cuv. Ursula (sec. IV)] / ☼Ven. Hilarión el Grande (†371) [Sta. Úrsula (s. IV)]                     

22       Sf. ep. Averchie (†200); Cei 7 tineri m. din Efes (†270) / S. Averquio, ob. (†200); Los 7 Jóvenes Mártires de Éfeso (†270)            

23       * Sf. ap. Iacob, rudenia Domnului (†62) / * Santiago, pariente del Señor, ap. (†62)                

24       Sf. m. Areta şi cei împreună cu el (†358) / S. Aretas y compañeros, mm. (†358)

25       Sf. m. Marcian şi Martiriu (†358) / SS. Marciano y Martirio, mm. (†358)              

26       (†) Sf. m. Dumitru, izvorâtorul de mir (sec. IV) / (†) S. Demetrio el Mirobleta, m. (s. IV)

27        Sf. m. Nestor (sec. IV) / S. Néstor, m. (s. IV)               

28       Sf. m. Terenţiu şi Neonila (sec. III); cuv. Ştefan Savaitul (†797) / SS. Terencio y Neonila, mm. (s. III); Ven. Esteban el Sabaíta (†797)                     

29       Cuv. m. Anastasia Romana (†309); cuv. Avramie (sec. VI) / Ven. Anastasia Romana, m. (†309); Ven. Abramio (s. VI)                 

30       Sf. m. Zenovie şi sora sa Zenovia (†309) / S. Zenobio y su hermana Zenobia, mm. (†309)                      

31        Sf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis, din cei 70 (sec. I); Sf. m. Epimah (†250) / SS. Estacio, Apeles, Amplio, Urbano, Aristóbulo y Narciso, de los 70 Apóstoles (s. I); S. Epímaco, m. (†250)

domingo, 29 de julio de 2012

În luna August nu săvârșim Sfânta Liturghie / En agosto no celebramos la Divina Liturgia

 

În luna August nu se celebrează Sfânta Liturghie în Biserica noastră din Madrid, dar amintim credincioșilor noștri că în fiecare duminică se celebrează Liturghia romano-catolică în limba română în Strada Cuart de Poblet, 11, dupl. Celebrările noastre vor începe în prima duminică din Septembrie la ora 12:30.


En el mes de agosto no se celebra la Divina Liturgia en nuestra iglesia de Madrid, pero les recordamos a nuestros fieles que la Santa Misa de rito latino en lengua rumana se celebra cada domingo en la c/ Cuart de Poblet, 11, dupl. Nuestras celebraciones se retomarán el primer domingo de septiembre a las 12:30.

domingo, 8 de abril de 2012

Programul liturgic pentru Săptămâna Mare 2012 / Programa litúrgico para Semana Santa 2012

 

-13/04/2012 (Vinerea Patimilor Domnului / Viernes de la Pasión del Señor):
Prohodul / Oficio del Santo Entierro, 20:00.
-14/04/2012 (Sâmbătă / Sábado):
Slujba Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos / Oficio de Resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 20:30.
-15/04/2012 (Duminică / Domingo):
Dumnezeiasca Liturghie a Sfintelor Paști / Divina Liturgia de la Santa Pascua, 12:30.

jueves, 1 de marzo de 2012

Pr. Vasile Buda: Numirea ca Protopop / P. Vasile Buda: Nombramiento como Arcipreste

 

În baza drepturilor ce-i sunt conferite, după rânduiala canoanelor Sfinților Apostoli, conform Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, Arhiepiscopul Major Lucian Card. Mureșan, a numit pe preotul Părintele Vasile Bogdan Buda, Protopop în Spania și responsabil național pentru preoții greco-catolici români în această țară, începând cu data de 1 martie 2012.

Părintele Vasile va reprezenta Biserica noastră, în comuniune si dialog cu Episcopii din Spania și în același timp va menține o legătură strânsă, de colaborare frătească, cu preoții acestei Bisericii, care se găsesc deja în această țară.

Îi dorim slujire sfântă și bienecuvântată!


Según los derechos que le son conferidos por los cánones de los Santos Apóstoles, y de acuerdo con el Código de Cánones de las Iglesias Orientales, el Arzobispo Mayor Lucian Card. Mureșan ha nombrado al P. Vasile Bogdan Buda Arcipreste en España y resposable nacional de los sacerdotes greco-católicos rumanos de este país, nombramiento que entra en vigor a partir del 1 de marzo de 2012.
El P. Vasile representará a nuestra Iglesia en comunión y diálogo con los Obispos de España y, al mismo tiempo, mantendrá una relación estrecha de colaboración fraterna con los sacerdotes de esta Iglesia que se encuentran en el país.
¡Le deseamos un ministerio santo y lleno de bendiciones!

sábado, 4 de febrero de 2012

Perioada Triodului și a Postului Mare 2012 / Período del Triodio y de la Gran Cuaresma 2012

 

-05/02/2012: Duminica Vameşului şi a Fariseului / Domingo del Publicano y el Fariseo.
-12/02/2012: Duminica Fiului Risipitor / Domingo del Hijo Pródigo.
-19/02/2012: Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) / Domingo de Carnaval (del Juicio Final).
-26/02/2012: Duminica lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai) / Domingo de Quesoval (de la Expulsión de Adán del Paraíso).
-04/03/2012: Duminica întâi a Postului Mare (a Dreptei Credinţe sau a Ortodoxiei) / Domingo primero de Cuaresma (de la Ortodoxia).
-11/03/2012: Duminica a doua (a Sfântului Grigore Palamas) / Domingo segundo de Cuaresma (de S. Gregorio Palamás).
-18/03/2012: Duminica a treia (a Sfintei Cruci) / Domingo tercero de Cuaresma (de la Santa Cruz)
-25/03/2012: Duminica a patra (a Sfântului Ioan Scărarul) / Domingo cuarto de Cuaresma (de S. Juan Clímaco).
-01/04/2012: Duminica a cincia (a Cuvioasei Maria Egipteanca) / Domingo quinto de Cuaresma (de la Ven. María Egipcíaca).
-08/04/2012: Duminica a şasea din Post (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim) / Domingo sexto de Cuaresma (Domingo de Ramos o de la Entrada del Señor en Jerusalén).