sábado, 4 de febrero de 2012

Perioada Triodului și a Postului Mare 2012 / Período del Triodio y de la Gran Cuaresma 2012

 

-05/02/2012: Duminica Vameşului şi a Fariseului / Domingo del Publicano y el Fariseo.
-12/02/2012: Duminica Fiului Risipitor / Domingo del Hijo Pródigo.
-19/02/2012: Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) / Domingo de Carnaval (del Juicio Final).
-26/02/2012: Duminica lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai) / Domingo de Quesoval (de la Expulsión de Adán del Paraíso).
-04/03/2012: Duminica întâi a Postului Mare (a Dreptei Credinţe sau a Ortodoxiei) / Domingo primero de Cuaresma (de la Ortodoxia).
-11/03/2012: Duminica a doua (a Sfântului Grigore Palamas) / Domingo segundo de Cuaresma (de S. Gregorio Palamás).
-18/03/2012: Duminica a treia (a Sfintei Cruci) / Domingo tercero de Cuaresma (de la Santa Cruz)
-25/03/2012: Duminica a patra (a Sfântului Ioan Scărarul) / Domingo cuarto de Cuaresma (de S. Juan Clímaco).
-01/04/2012: Duminica a cincia (a Cuvioasei Maria Egipteanca) / Domingo quinto de Cuaresma (de la Ven. María Egipcíaca).
-08/04/2012: Duminica a şasea din Post (Duminica Floriilor sau a Intrării Domnului în Ierusalim) / Domingo sexto de Cuaresma (Domingo de Ramos o de la Entrada del Señor en Jerusalén).