jueves, 31 de octubre de 2013

Reuniunea preoţilor greco-catolici din Spania / Reunión de sacerdotes greco-católicos rumanos de España

Cu binecuvântarea PF Arhiepiscop şi Cardinal Lucian si cu parinteasca indrumare a PS Virgil Bercea responsabilul cu diaspora greco-catolica din partea Sfantului Sinod alBisericii Romane Unite cu Roma a avut loc la Madrid reuniunea preoţilor greco-catolici care activează în Spania. (27-28-29 Octombrie). Au partcipat: Pr. Sorin Catrinescu (Parohia- de Granada), Pr. Călin Băgăcian (Parohia de Leon), Pr. Daniel Lazăr (Parohia de Ciudad Real), Pr. Claudiu Sferle (Parohia de Calahorra), Pr. Radu Bokor (Parohia de Alicante) şi Pr. Vasile Buda (Prot. Madrid). Nuau reusit să participe Pr. Ionică Cozmuţa (Parohia din Palma de Mallorca) şi Pr.Gheorghe Boroş (Parohia din Almeria). Au fost tratate probleme pastorale de actualitate cu care se confruntă diaspora greco-catolică din Spania şi nu numai.

În acest context de colaborare frăţească  s-a încercat trasarea unei viziuni pastorale coerente, în ceea ce priveşte “conservarea vie a tradiţiei şi identităţii de ”catolici de rit oriental”, - (dimensiunea teologică) precum şi “transmiterea şi cultivarea credintei” prin trăirea “liturghiei celuilalt”,  în viaţa concretă - (dimensiunea liturgică si spirituală). La propunerile preoţilor participanţi s-a insistat pentru promovarea patrimoniului liturgic şi spiritual al Bisericii greco-catolice prin conferinţe, traduceri şi publicaţii care să ajute la o mai bună cunoasterea a prezenţei noastre în Peninsula Iberica.

La acest eveniment şi-a adus aportul printr-o conferinţă privind emigraţia, Pr. Antonio Martinez Rodrigo, delegat din partea Arhiepiscopiei de Madrid (28 Octombrie) si Călugărul Eugenio Bakaikoa fost misionar în Africa (42 de ani) care a prezentat o frumoasă marturie personală în cadrul reflecţiei spirituale susţinute în cea de a doua zi a reuniunii (29 Octombrie). A fost lansată şi cartea Pr. Catrinescu Sorin despre “Entender la religiosidad cristiana en el Este de Europa”.

Biroul de Presă al Protopopiatului de Madrid
Con la bendición de S.E. el Cardenal Arzobispo Luciano y con la guía paternal de Mons. Virgilio Bercea, responsable de la diáspora greco-católica del Santo Sínodo de la Iglesia Rumana Unida con Roma, los días 27, 28 y 29 de octubre tuvo lugar en Madrid una reunión de los sacerdotes greco-católicos que ejercen sus actividades pastorales en España. Los participantes fueron los PP. Sorin Catrinescu (Parroquia de Granada), Călin Băgăcian (Parroquia de León), Daniel Lazăr (Parroquia de Ciudad Real), Claudiu Sferle (Parroquia de Calahorra), Radu Bokor (Parroquia de Alicante) y Vasile Buda (Arcipreste de Madrid). No pudieron participar los PP. Ionică Cozmuţa (Parroquia de Palma de Mallorca) y Gheorghe Boroş (Parroquia de Almería). En la reunión se trataron temas pastorales de actualidad con los cuales se tiene que enfrentar la diáspora greco-católica de España y otros lugares.

En este contexto de colaboración fraterna se buscó trazar una visión pastoral coherente por lo que respecta a "la conservación viva de la tradición y la identidad de los católicos de rito oriental" (la dimensión teológica) y "la transmisión y el cultivo de la fe mediante la vivencia de la 'liturgia del otro' en la vida concreta" (la dimensión litúrgica y espiritual). A propuesta de los sacerdotes participantes, se insistió en la promoción del patrimonio litúrgico y espiritual de la Iglesia Greco-Católica mediante conferencias, traducciones y publicaciones que ayuden a conocer mejor nuestra presencia en la Península Ibérica.

En el acto participaron mediante sendas conferencias acerca de la emigración el P. Antonio Martínez Rodrigo, delegado del Arzobispado de Madrid (28 de octubre) y el monje Eugenio Bakaikoa, exmisionero en África (42 años), que dio un precioso testimonio personal en el marco de la reflexión espiritual del segundo día de la reunión (29 de octubre). También fue lanzado el libro del P. Sorin Catrinescu ("Entender la religiosidad cristiana en el Este de Europa").

Oficina de Prensa del Arciprestazgo de Madrid