viernes, 1 de septiembre de 2017

01/09 - Începutul anului nou bisericesc


„A toată făptura Ziditorule, Cel Ce timpurile şi anii ai pus întru puterea Ta, binecuvântează cununa anului bunătăţii Tale, Doamne, păzind în pace poporul şi ţara aceasta, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu şi ne mântuieşte pe noi”.

În ritul bizantin anul bisericesc începe, nu la 1 ianuarie cum s-ar crede, ci la 1 septembrie. Trebuie spus că începutul anului bisericesc nu echivalează cu începutul anului liturgic. Acesta din urmă începe la Paşti. Începutul anului bisericesc marchează începutul ciclului mineal (din Minei) sau al sărbătorilor cu dată fixă. Prima mare sărbătoare a anului bisericesc este Naşterea Maicii Domnului iar ultima mare sărbătoare este Adormirea Maicii Domnului. Potrivit tradiţiei moştenită din Legea Veche, în prima zi a lunii Tishrí (septembrie) a început creaţia lumii.

Semnificativ este faptul că în ziua a 8-a creştinii sărbătoresc Naşterea Maicii Domnului, care prin simbolismul „zilei a 8-a” indică noua creaţie în Hristos, care se face ascultătoare prin Noua Evă (Maria). Ziua a 8-a este legată de ziua duminicii, ziua fără de apus a veacului ce va să vină, anticipată la fiecare Liturghie. Astfel, prăznuirea Naşterii Maicii Sfinte, figură şi simbol al Bisericii în ziua a 8-a a anului bisericesc, înseamnă naşterea noastră în Împărăţia cerurilor, deja prezentă, dar nu încă deplin vizibilă. Sfinţii, în frunte cu Maica Domnului, pe care îi vor sărbători de-a lungul anului bisericesc, sunt fraţii noştri care au făcut prezentă în viaţa şi fiinţa lor viaţa cea nouă a noii creaţii.

Tradiţia mai leagă ziua de 1 septembrie de începutul activităţii publice a Mântuitorului. Tot în prima zi din luna septembrie, evreii aveau zi de odihnă şi aduceau Domnului ardere de tot. Mai existau şi alte motive pentru care evreii serbau în mod deosebit luna septembrie. În această lună, apele potopului au scăzut şi corabia lui Noe s-a oprit pe Muntele Ararat; Moise a coborât de pe Sinai cu tablele Legii; s-a început construirea cortului Domnului. Toate aceste semnificaţii din tradiţia iudaică au fost reinterpretate de Biserică în cheie cristologică. Astfel sfârşitul Potopului face trimitere la noua creaţie în Hristos prin apele curăţitoare ale Botezului; coborârea lui Moise de pe munte şi arătarea tablelor Legii corespunde Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi arătării poruncii celei noi a iubirii, iar construirii cortului lui Dumnezeu îi corespunde Naşterii Bisericii însufleţite a Fecioarei şi a Trupului Bisericii.

În ritul roman, anul bisericesc începe cu prima duminică din Advent, adică duminica cea mai apropiată de 30 noiembrie, deci cu aproximativ patru săptămâni înainte de Crăciun.

Binecuvântează Doamne, cununa anului bunătăţii Tale!

Pr. Florin Fodoruț


Sursa: http://www.liturgica.ro