sábado, 16 de febrero de 2013

Mesajul PF Cardinal Lucian privitor la anunţul retragerii Sfântului Părinte / Mensaje de S.B. Lucian acerca de la renuncia del Santo Padre

Iubiți Confrați întru episcopat și întru preoție, Dragi credincioși,

Anunțul făcut de Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea în fața cardinalilor, reuniți într-un Consistoriu pentru canonizări, acela de a renunța ”în deplină libertate la ministerul de Episcop al Romei și succesor al Sfântului Petru”, ne-a surprins pe fiecare dintre noi în primul moment.

Rugăciunea în schimb este aceea care ne apropie de Domnul și ne ajută să descifrăm luările de poziție și atitudinea Papei în Spiritul Sfânt prin puterea speranței care toate le nădăjduiește. Astfel mă adresez tuturor și Vă îndemn la încredere și la speranță: Papa Benedict, printr-un gest de curaj și responsabilitate, ne face dovada că este profund conștient de limitele persoanei umane, ne demonstrează prin umilință adevărata măreție a omului care cunoaște timpurile în care trăiește Biserica, ne face să înțelegem care trebuie să fie atitudinea fiecăruia în fața puterii, ne demonstrează încă o dată cât de măreț a fost Isus pe cruce.

În fața curajosului gest al Sfântului Părinte trebuie să ne aplecăm frunțile și inimile cu respect și admirație și să îl însoțim cu rugăciunea, devotamentul și iubirea noastră.

† Lucian Cardinal Mureșan
Arhiepiscop Major
Queridos hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio, Queridos fieles:

El anuncio realizado por el Santo Padre Benedicto XVI ante los cardenales reunidos en un Consistorio de canonizaciones de renunciar "en plena libertad al ministerio de Obispo de Roma y sucesor de San Pedro" nos sorprendió a cada uno de nosotros en un primer momento.

En cambio, la oración es la que nos acerca a Dios y nos ayuda a comprender la decisión y la actitud del Papa en el Espíritu Santo mediante el poder de la esperanza que todo lo abarca. Así, me dirijo a todos vosotros y os invito a la fe y a la esperanza: el Papa Benedicto XVI, mediante un gesto de valentía y de responsabilidad, nos demuestra que es profundamente consciente de las limitaciones de la persona humana, nos demuestra mediante la verdadera humildad la grandeza del hombre que conoce los tiempos en los que vive la Iglesia, nos hace comprender cuál debe ser la actitud de cada uno ante el poder y nos demuestra una vez más la grandiosidad de Jesús en la cruz.

Ante el valeroso gesto del Santo Padre, debemos inclinar nuestras cabezas y nuestros corazones con respeto y admiración y acompañarlo con nuestras oraciones, entrega y amor.

† Lucian Cardenal Mureșan
Arzobispo Mayor